Мрежа на сетивата - Инициатива на община Бургас за насърчаване на заетостта в сферата на изкуството
20.11.2018

МРЕЖА НА СЕТИВАТА

„Мрежата на сетивата“ е инициатива за многостранно сътрудничество между Община Бургас, микро и малък бизнес, културните и творчески индустрии, които да бъдат обединени в мрежа от обекти и програма от събития.

 

БУЛЕВАРТ – мястото, където предприемачи със свободен дух и артистичния свят си подават ръка за създаване на общност със споделени ценности, която свързва хората и ги сплотява. Предизвикателство за сетивата.

 

За повече информация посетете следната интернет страница: 

 

https://www.boulevart.bg/#